Fettbränning

Många kvinnor och män vill bli av med överflödigt fett under tillexempel hakan och strama upp huden på halsen. En dubbelhaka kan ha olika orsaker så som åldrande, genetik eller viktuppgång. Man kan idag använda sig av olika metoder för att bli av med överflödigt fett. På Active Care Sweden använder vi oss Belkyra som injiceras i huden med hjälp av en spruta.

Boka

VÅRA TJÄNSTER 

ACTIVE CARE SWEDEN

STOCKHOLM

Boka

Belkyra(Dubelhaka)

Med läkemedlet Belkyra kan du enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka. Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

Belkyra är en icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet. Belkyra injecering ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fettcellerna förstörs. När de här cellerna har förstörts kan de inte längre lagra eller ansamla fett. Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga metabolism.

Det totala antalet injektioner och behandlingstillfällen som behövs för att nå ett tillfredsställande resultat beror på dina individuella behov. Behandlingen, kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen. 2 till 3 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt.

Eventuella biverkningar av en belkyra injektion? Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Boka

RÅD EFTER DIN Fettbränning BEHANDLING 

FÅRN ACTIVE CARE SWEDEN

Efter en fettförbränning (Belkyra) behandling. Efter en behandling med Belkyra som innehåller en deoxycholsra som löser upp kroppens fettceller ska du tänka på att: Undvika alkohol 24 timmar efter behandlingen.Undvik träning på 24 timmar efter behandlingen.Undvik bastu/ångbastu på 24 timmar efter behandlingen. Var förberedd på att svullnader kan förekomma.

Det som kan hända:

Din svullnad du har fått efter behandlingen kommer att öka under de närmsta dagarna, detta är inget farligt eller konstigt. Ju mer svullen du blir, desto bättre blir resultatet. Blåmärken kan förekomma efter nålsticken, detta är inget farligt utan lägger sig med tiden. Du kan förlora känseln på behandlingsområdet i några dagar/veckor. Detta är inget konstigt och känseln kommer successivt tillbaka. Du kan känna av spänningar i behandlat område de första dagarna efter, Detta är normalt och lägger sig med tiden.

Boka