top of page

PRAKTISKA ÖVNINGAR

Är du certifierad inom estetiska injektioner men har inte kommit igång än eller vill utvidga dina kunskaper? Då har du möjlighet att tillsammans med oss på Active Care Sweden skräddarsy en kursplan på 3-4 områden där du som enskild individ känner att du behöver förbättra dina kunskaper och din teknik på. För utbildningsplan och tider kontakta oss på Active Care Sweden.

BOKNING I STOCKHOLM

För mer information och anmäla kontakta Tom Furu, TDN Clinic, 0736461976

*Priserna gäller endast i stockholm!

BILDER FRÅN AKADEIN

Här kan du få känlsan av vår utbildning!

bottom of page