top of page

Bodyfillers

Vad är Body Fillers?

Body fillers är en typ av injicerbart fyllmedel som används för att ge volym och forma olika delar av kroppen. Dessa fillers består oftast av hyaluronsyra eller kollagen och kan användas för att förstärka konturer, korrigera asymmetrier och ge en mer ungdomlig form till kroppen.

 

Hur används Body Fillers?

Body fillers injiceras i specifika områden av kroppen för att öka volymen eller forma konturerna. Vanliga behandlingsområden inkluderar händer, bröst, skinkor och ben. Fyllmedlet injiceras noggrant under huden för att skapa önskad form och förbättra utseendet på området.

 

Varför används Body Fillers?

Body fillers används för att behandla olika estetiska bekymmer och förbättra kroppens proportioner. Det kan användas för att öka volymen i smala områden, korrigera asymmetrier eller återställa förlorad volym som följd av åldrande eller viktminskning.

 

Risker med Body Fillers

Precis som med alla kosmetiska ingrepp finns det vissa risker med body filler-behandlingar. Möjliga biverkningar kan inkludera tillfällig rodnad, svullnad eller ömhet vid injektionsstället. Allvarligare komplikationer, såsom infektioner eller allergiska reaktioner, kan också förekomma, även om de är ovanliga.

 

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet av en body filler-behandling varierar beroende på individuella faktorer som behandlingsområde, mängd fyllmedel som används och kroppens naturliga reaktion på behandlingen. Patienter kan förvänta sig att se omedelbara resultat efter behandlingen, med full effekt

uppnådd inom några dagar till en vecka.

 

Hur ofta bör man göra behandlingen?

Hur ofta du behöver upprepa din body filler-behandling beror på flera faktorer, inklusive vilket fyllmedel som används och hur snabbt kroppen bryter ner det. Vanligtvis varar resultatet av en body filler-behandling i upp till ett år eller längre innan en uppföljande behandling kan vara nödvändig för att bibehålla resultatet.

 

Bieffekter att vara medveten om

Förutom tillfällig rodnad, svullnad eller ömhet vid injektionsstället kan vissa personer uppleva mindre obehag eller blåmärken efter en body filler-behandling. Allvarligare biverkningar, såsom infektioner eller överkänslighetsreaktioner, är ovanliga men kan förekomma och bör tas på allvar.

Innan du överväger en Bodyfiller-behandling är det viktigt att diskutera dina mål och eventuella oro med en kvalificerad och erfaren medicinsk injektionsbehandlare. Vi kan ge dig detaljerad information om behandlingen och hjälpa dig att fatta en informerad beslut om vad som är bäst för

dig och ditt utseende.

bottom of page